Viszonteladói tevékenység és az alanyi adómentesség választása-ÁFA

Az áfatörvény XVI. Fejezet 2. alfejezetében szabályozott viszonteladói tevékenységben is lehetséges az alanyi adómentesség választása.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 224. § (1) bekezdése alapján a belföldön nyilvántartásba vett viszonteladó – az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentése alapján – dönthet úgy is, hogy tevékenységének egészére nem alkalmazza a viszonteladóra vonatkozó különleges szabályokat. E választásától a választása évét követő második naptári év végéig nem térhet el (áfatörvény 225. § (1) bekezdés c) pont). Ha a viszonteladó a határnap lejártáig az állami adóhatóságnak másként nem nyilatkozik, választása a két év leteltével megszűnik. Amennyiben az adóalany választása alapján nem kívánja a viszonteladóra vonatkozó különös adózási módot alkalmazni, helyette az általános szabályok szerint kell teljesítenie adókötelezettségét.

Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy az áfatörvény XVI. Fejezet 2. alfejezetében szabályozott ügyletet végző alanyi adómentességet válasszon. Amennyiben az adóalany az áfatörvény XVI. Fejezet 2. alfejezete szerinti adózási mód alkalmazásáról az alanyi adómentesség választását megelőzően nem mondott le, az alanyi adómentesség választása az e különös adózási módról való lemondást is jelent. Az alanyi adómentességgel egyidejűleg a különös adózási mód nem alkalmazható, az adóalany ezen ügyletei is adómentesek az alanyi adómentességre tekintettel. Ugyanis az alanyi adómentesség hatálya alatt az adóalany minden szolgáltatására, termékértékesítésére kiterjed alanyi adómentes minősége (azaz adófizetésre nem köteles, előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult, a kiállított számláiban adót nem háríthat át), kivéve azokat az eseteket, melyekben az áfatörvény kifejezetten kimondja, hogy az adóalany nem járhat el, vagy jogosult nem eljárni alanyi adómentes minőségében. Mivel az adóalany alanyi adómentes minősége – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – viszonteladói tevékenységére is kiterjedő hatályú, továbbá figyelemmel arra, hogy az alanyi adómentesség hatálya alatt az adóalanytól adófizetési kötelezettség csak az áfatörvényben kifejezetten meghatározott esetekben követelhető (melyek közé nem tartozik az adóalany viszonteladói tevékenysége), így kizárt, hogy az alanyi adómentesként bejelentkezett adóalany alanyi adómentes minőségével párhuzamosan adófizetési kötelezettséget teljesítsen az áfatörvény viszonteladókra vonatkozó szabályai alapján.

Ezzel összhangban az adóalany az alanyi adómentességének időszaka alatt az áfatörvény 224. § (1) bekezdése szerinti választásától számított 2 év elteltével, eltérő nyilatkozata hiányában nem tér vissza automatikusan a viszonteladóra vonatkozó különleges adózási szabályok alá. Ugyanis, ha az adóalany a 2 év elteltével továbbra is megfelel az alanyi adómentesség feltételeinek, alanyi adómentes minőségében értékesíti tovább a felvásárolt termékeket (függetlenül attól, hogy az ilyen értékesítéseire alanyi adómentesség hiányában az áfatörvény XVI. Fejezet 2. alfejezete alkalmazható lenne-e). Amennyiben azonban az adóalany a 2 év elteltével bármilyen oknál fogva elveszti alanyi adómentességét, viszonteladói tevékenységére – eltérő nyilatkozata hiányában – ismét az áfatörvény XVI. Fejezet 2. alfejezete szerinti különleges adómegállapítási módszert kell alkalmazni.

Forrás: APEH (PM Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály 8519/2/2009.– APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2279070450)