Tőzsdei ügyletből származó jövedelem és az eho

Az Szja törvény 67/A.§-a szerinti tőzsdei ügyletből származó jövedelem után az adó mértéke 20%.  Tőzsdei ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által az adóévben a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdén kötött ügylet(ek) alapján a magánszemély által az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt az adóévben terhelő pénzben elszámolt ügyleti veszteségek együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. Tőzsdei ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege.

Tőzsde alatt érteni kell az EGT és OECD tagállamban működő tőzsdét is.

Felmerül a kérdés, hogy a tőzsdei ügyletből származó jövedelem után kell-e egészségügyi hozzájárulást fizetni?

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3.§-a a külön adózó jövedelmek közül egyebek között  az árfolyamnyereségből származó jövedelmet  [Szja tv. 67. §] is terheli  14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulással,  – ugyanakkor a tőzsdei ügyletből származó jövedelmet nem. Erről az Eho tv. nem tesz említést  – tehát ilyen kötelezettség tehát a tőzsdei ügyletből származó jövedelem után nincs.

Forrás: adonet.hu