Támogatás figyelembe vétele a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kedvezményeknél

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pont, 22. § (9)-(10) bekezdés]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés t) pontja szerinti adóalap-kedvezmény összegének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni a fejlesztés céljára kapott támogatást, illetve – ha az adózó a kísérleti fejlesztés aktivált értékeként való állományba vétel alapján az adóévente elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegű kedvezmény igénybevétele mellett döntött – a támogatás alapján az adózás előtti eredmény javára elszámolt bevételt.

A Tao. tv. 22. § (9) bekezdése szerinti adókedvezmény meghatározásakor azonban a teljes bérköltség – és nem csak a támogatással nem érintett rész – figyelembe vehető, tekintve, hogy a hivatkozott előírás ezzel összefüggésben további kitételt nem tartalmaz, csupán az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségei között, illetve a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltségről szól. E mellett – a Tao. tv. 22. § (9) bekezdés utolsó fordulata szerint – a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pontja szerinti csökkentő tétel is (ez utóbbi a támogatással nem érintett költségek figyelembevételével) egyidejűleg érvényesíthető.

A fentiek a Tao. tv. 22. § (10) bekezdése szerinti adókedvezmény tekintetében is irányadóak, vagyis ebben az esetben is a teljes bérköltség 15 százaléka vehető számításba; bármely említett adókedvezmény esetén a Tao. tv. 23. §-ában foglaltakra is figyelemmel.

Forrás: [PM Jövedelemadók főosztálya 14961/2009. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 2279699213/2009.]