Tájékoztató civil szervezetek részére

APEH Tájékoztató civil szervezetek részére méltányossági eljárás lehetőségéről a kedvezményezetti feltételek igazolására vonatkozó Adatlap késedelmes benyújtása esetén

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény méltányossági lehetőségei kibővültek. Az új szabályozás értelmében az adóhatóság kivételes méltánylást érdemlő esetben eltekinthet a ’37 számú Adatlap beadási határidejének elmulasztásának következményeitől, ha a kedvezményezett ezt kéri, és a mulasztást pótolja.

A törvényi szabályozás szerint a civil szervezetek a ’37. számú Adatlap kitöltésével igazolják jogosultságukat az 1 %-os rendelkezések összegére. A kitöltésre a kedvezményezetteknek 30 nap áll rendelkezésre, azt követően, hogy az adóhatóság – minden év szeptember 1. napjáig­ – tájékoztatja őket a támogatás várható összegéről. A 30 napos határidő elmulasztása esetén a kedvezményezett nem részesedhet a számára rendelkezett összegből.

A 2009. november 11-étől hatályos szabály szerint az adóhatóság kivételes méltányosságot érdemlő esetben eltekinthet a késedelemből eredő hátrányoktól. Így – ilyen tartalmú döntés esetén – a mulasztástói függetlenül is megállapítható a civil szervezet jogosultsága az 1 %-os felajánlások összegére.

Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha a rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A méltányossági kérelem a 2008. és a 2009. években már benyújtott és elbírált (0837 és 0937A számú) Adatlapok késedelmes benyújtása miatt elutasított kedvezményezettek ügyében is benyújtható. Ez esetben a kérelmet legkésőbb 2010. március 31. napjáig kell előterjeszteni.

Azok a kedvezményezettek tehát, melyek 2008-ban vagy 2009-ben kizárólag a fenti Adatlap elkésettsége, vagy be nem nyújtása miatt nem kaphatták meg a részükre rendelkezett összeget, méltányossági kérelmet nyújthatnak be az adóhatóság illetékes igazgatóságához. A méltányossági kérelem elfogadása esetén a civil szervezetet a rendelkezett összeg megilleti, de csak abban az esetben, ha a kedvezményezettnek – az átutalás időpontjában – nincs köztartozása.

A későbbiekben a ’37 számú Adatlap késedelmes benyújtása esetén méltányossági kérelem előterjesztésére a rendelkező évet követő év utolsó napjáig van lehetőség. Emellett továbbra is kérhető méltányosság gyakorlása, ha az Adatlap benyújtását megelőzően a kedvezményezettnek köztartozása merült fel, de a tartozását időközben rendezte.

[Pénzügyminisztérium, Társadalmi Közkiadások Főosztálya 2754/2010.; APEH Központ, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5227239233]

Forrás: www.apeh.hu