Tájékoztató a nyugellátások és a baleseti járadék 2010. januári emeléséről, a 2010. évben megállapításra kerülő nyugellátások minimumösszegeiről, valamint a 2010. január 1-jétől esedékes korrekciós nyugdíjemelésről

Milyen mértékben emelkednek a nyugdíjak? Mennyi a társadalombiztosítási nyugellátások 2010. évi legkisebb összege? Ki jogosult korrekciós célú nyugdíjemelésre?

1/a) 2010. január 1-jétől a 2010. január 1-je előtt megállapított öregségi nyugdíjak (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat, a polgármesterek öregségi nyugdíját és közszolgálati járadékát is), rehabilitációs járadékok, rokkantsági nyugdíjak, baleseti rokkantsági nyugdíjak, özvegyi és szülői nyugdíjak, árvaellátások, baleseti hozzátartozói nyugdíjak összege 4,1 százalékkal emelkedik. A mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékában, valamint a baleseti járadékban részesülők ellátásai szintén 4,1 százalékos mértékben emelkednek. Aki saját jogú nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül, mindkét ellátása 4,1 százalékkal emelt összegben kerül folyósításra. Olyan esetben pedig, amikor a két ellátást (saját jogú és özvegyi nyugdíj) ún. együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, mert ez az érintett számára kedvezőbb, akkor ez az összeghatár 2010. január 1-jétől 69.730 forintra emelkedik.

b) A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások évenkénti emelésére – szemben az 1/a pontban említett nyugdíjakkal – nincs törvényi kötelezettség, azok összege 2010. január hónapban nem emelkedik.

c) A 2010. évben megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj és az árvaellátás legkisebb összege 2010. január 1-jétől nem emelkedik. Ennek megfelelően 2010. január 1-jétől

az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28.500 forint,

  • a III. rokkantsági csoport szerinti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi 28.500 forint,
  • a II. rokkantsági csoport szerinti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi 29.800 forint,
  • az I. rokkantsági csoport szerinti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi 30.850 forint,
  • a III. rokkantsági csoport szerinti baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi 28.600 forint,
  • a II. rokkantsági csoport szerinti baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi 30.000 forint,
  • az I. rokkantsági csoport szerinti baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege havi 31.000 forint,
  • az árvaellátás legkisebb összege havi 24.250 forint.

2./ 2010. január 1-jétől korrekciós nyugdíjemelés címén

  • az 1988. január 1-je és 1990. december 31-e közötti időponttól kezdődően megállapított saját jogú nyugellátásokat 2 százalékkal,
  • az 1992. január 1-je és 1995. december 31-e közötti időponttól kezdődően megállapított saját jogú nyugellátásokat 4 százalékkal, valamint,
  • az 1997. január 1-je és 1998. december 31-e közötti időponttól kezdődően megállapított saját jogú nyugellátásokat szintén 4 százalékkal

kell emelni.

3./ A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2010. január hónapban minden ügyfelét levélben, személyre szólóan értesíti az előző évben folyósított ellátások összegéről, valamint a 2010. január havi emelésről ellátás-típusonkénti bontásban, továbbá arról, hogy a folyósított összegből milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás. A levélben néhány egyéb hasznos tudnivalót tartalmazó tájékoztatás is megtalálható.

Az ellátások emeléséről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból gondoskodik, tehát az érintett nyugdíjas vagy járadékos személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

Forrás: ONYF