Tájékoztató a NYENYI-lap megszűnéséről

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97. § (2) bekezdése értelmében a nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj-megállapításhoz szükséges adatokat a kötelezetteknek utolsó alkalommal 2009-re vonatkozóan – 2010. április 30-áig, illetőleg augusztus 31-éig – kell teljesíteniük a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére.

Az állami adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 52. § (7) bekezdés ba) pontja alapján, elektronikus úton hivatalból át kell adnia – az Art. 31. § (2) bekezdése 1-7., 9-15., 24. és 26-28. pontjai szerinti részletességgel bevallott – a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz szükséges, magánszemélyenként összesített (konszolidált) éves adatokat a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv részére a tárgyévet követő év augusztus 31. napjáig.A törvény meghatározza a havi részletező bevallásban feltüntetendő adatokat, amelyek az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez, illetőleg – többek között – a nyugdíjbiztosítási ellátásokra való jogosultság megállapításához szükségesek.

A NYENYI-lap megszűnésére, illetve a jogszabályváltozásokra tekintettel

1) módosultak a járulékok bevallására szolgáló nyomtatványok, például:

 • A 1008-as bevallásban összevonásra került több foglalkoztatás minősége kód
  • 41-es (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) kód alatt kell adatot szolgáltatni a
   • bedolgozó (47),
   • megbízási jogviszony (41),
   • egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszony (75),
   • felhasználási szerződésen alapuló megbízási jogviszony (65),
   • segítő családtag (24),
   • választott tisztségviselő (76),
   • társadalmi megbízatású polgármester (77)

   esetén. A régi (2010. január 1-jét megelőzően használt) foglalkoztatás minősége kódok (47, 75, 65, 24, 76, 77) csak a 2010. január 1-jét megelőző biztosítási időszak esetén használhatók, illetve a 41-es kód kizárólag a megbízási jogviszony esetén.

  • 90-es (fegyveres szervek hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, önkéntes tartalékos katona) kód alatt kell adatot szolgáltatni a
   • fegyveres szervek hivatásos állományú tagja (90),
   • fegyveres szervek szerződéses állományú tagja (89),
   • katonati szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (88)

esetén. Az régi (2010. január 1-jét megelőzően használt) foglalkoztatás minősége kódok (89, 88) csak a 2010. január 1-jét megelőző biztosítási időszak esetén használhatók, illetve a 90-es kód kizárólag a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja esetén.

 • Jelentősen módosult a 1008-11-es lap:
  • A lap fejlécében új mező került felvételre a társadalombiztosítási-, illetve családtámogatási kifizetőhely jelölésére;
  • Új (XX.) blokkban teljesít adatszolgáltatást a magánnyugdíjpénztári tagságra, a Tb. nyugdíjrendszerbe történő visszalépésre és a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontjára vonatkozóan a MÁK RIG, az OEP, a regionális egészségbiztosítási pénztárak (REP-ek), illetve az álláskeresési támogatást, a munka-rehabilitációs díjat folyósító szociális intézmény kifizető. Ezen ellátást folyósító szerveknek a 09-es lapot a továbbiakban nem kell kitölteni!
   A társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető munkáltató azonban nem töltheti ki ezt a blokkot, ezen munkáltatóknak továbbra is ki kell tölteni a 09-es lapot!
  • A gyermekgondozási díjra (GYED) és a gyermekgondozási segélyre (GYES) vonatkozó adatszolgáltatásra külön blokk lett kialakítva.
  • Az előző évek gyakorlatával ellentétben a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátásokkal összefüggő adatokat nem egy elkülönült blokkban, hanem pl. a GYED esetében a biztosítási jogviszony fennállása alatt folyósított ellátás közlésére szolgáló sorban kell feltüntetni.
  • Abban az esetben, ha a biztosítás megszűnését követő időre folyósított ellátások (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, baleseti táppénz) mellett a tárgyidőszakban egyéb jogcímen is történik ellátás kifizetés, azt külön lapon kell szerepeltetni.
   Abban az esetben, ha biztosítás megszűnését követő időre folyósított ellátás kerül feltüntetésre a 636. sorban, akkor a foglalkoztatás minőségét 97-es kóddal kell jelölni. Ebben az esetben „A biztosítási jogviszony megszűnésének időpontját” is ki kell tölteni!
 • A START Programhoz kapcsolódó kártyával (START, START PLUSZ, START EXTRA) rendelkező személyek foglalkoztatásával összefüggő adatok feltüntetésére a 1008-as bevallás 13-as lapján már csak egy blokk szolgál. A kitöltést segítendő, a lap fejlécében új mező került kialakításra: „A START Programhoz kapcsolódó kártya típusának jelölése” elnevezéssel.
  A kódkockába

  • 1-est kell írni, ha START-kártyával,
  • 2-est kell írni, ha START PLUSZ kártyával,
  • 3-ast kell írni, ha START EXTRA kártyával

összefüggő foglalkoztatottra vonatkozóan közli az adatokat. A Pftv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek együttes fennállása esetén „a START Programhoz kapcsolódó kártya típusának jelölése” kódkockába 4-est kell írni.

2) szigorodtak a kitöltő-ellenőrző programok ellenőrzési feltételei is (a legfontosabb változások):

 • a 41-es (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) foglalkoztatás minőség esetén a munkakör rovat nem lehet kitöltve,
 • a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó (53-as) és a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban (80-as) foglalkoztatott magánszemély után az arányos szolgálati idő napjainak a száma nem tölthető ki,
 • kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozás mellet (53-as) START-os kedvezményt nem lehet igénybe venni,
 • a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló (46-os) nem választhat ekho-s jövedelmet,
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (41-es) esetében igazolatlan távollét kieső időként nem jelölhető,
 • kieső időként fizetés nélküli szabadságra, gyermekápolásra, gondozásra tekintettel nem jelölhet az a szövetkezeti tag, aki vállalkozás jellegű jogviszonyban (16-os) foglalkoztatott.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 2010. április 1-jei hatályba lépése a továbbiakban indokolni fogja a 1008-as bevallás, illetve kitöltési útmutatója módosítását.

Forrás: APEH