Tájékoztató a magán-gyógyszerész, a falugondnok, a tanyagondnok, a szociális szolgáltatást végző magánszemély adózók részére

2010. január 1-jétől ezen magánszemélyek a fenti tevékenységük tekintetében már nem minősülnek egyéni vállalkozónak az Szja-törvény és az Eva-törvény alkalmazása szempontjából. Amennyiben a magánszemély ezen tevékenységét 2009. december 31-ét követően is egyéni vállalkozóként kívánja folytatni, kérnie kell az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvételét az okmányirodánál.

A személyi jövedelemadóról szóló 2003. évi CXVII. törvény (Szja-törvény) 3. § 17. pontja, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva-törvény) 21. § (1) bekezdés f)-g) pontjai 2010. január 1-jétől módosulnak. A gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében már nem minősül egyéni vállalkozónak az Szja-törvény és az Eva-törvény alkalmazása szempontjából.

Ennek következtében a fent nevesített tevékenységeket egyéni vállalkozóként 2010. január 1-jétől csak az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) rendelkezései szerint lehet folytatni. E törvény alapján az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatósághoz (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) az okmányirodán keresztül megfelelő bejelentést nyújtson be.

Azon fent nevesített adózók, akik jelenleg az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) alanyai, 2010. január 1-jétől az eva alanyává magánszemélyként kizárólag egyéni vállalkozóként válhatnak. Ezért amennyiben 2010. január 1-jét követően nem vetetik nyilvántartásba magukat az Evtv. alapján, úgy elvesztik az eva alkalmazására való jogosultságukat.

Forrás: Apeh