Tájékoztatás az Ügyfélkapu használatáról

Az elmúlt időszak jogszabályi változásaiból fakadóan több olyan szervezet került kapcsolatba az adóhatósággal, amelyek hivatali kapuval rendelkeznek, és adóhatósági kapcsolatukat a hivatali kapun keresztül kell bonyolítaniuk.  Ennek érdekében kívánunk segítséget nyújtani a hivatali kapu problémamentes használatához.

Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 2. § e) pontja értelmében a hivatali kapu a központi rendszer azon pontja, amelyen keresztül a csatlakozott szervezet hozzáfér a központi rendszer által részére biztosított szolgáltatásokhoz, és megfelel a közhasznúság követelményeinek. A központi elektronikus szolgáltató rendszer – központi rendszer az elektronikus közszolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét támogató központi informatikai és kommunikációs rendszerek együttese.

Continue reading

Tájékoztató a 2010. évre rendszeresített 10T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlapon átvezetett főbb változásokról

Az állami adóhatóság az Art. 17. § (5) bekezdésében foglalt bejelentésre, valamint az egyes adóügyek elektronikus úton, illetve telefonon keresztül, képviselő útján történő intézésének bejelentésére a 2010. évben a 10T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlapot (a továbbiakban: adatlap) rendszeresítette. A korábban használatos 09T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlaphoz képest, az adatlapon átvezetett főbb változásokról az alábbiakban tájékoztatjuk az érintett adózókat.

  1. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Art. 17. § (5) bekezdésének 2010. január 1-jétől hatályos módosítása értelmében a 10T180 számú adatlapon, a regisztráció teljesítéséről szóló bejelentési kötelezettség terheli azt az adózót is, aki/amely az összesítő nyilatkozat benyújtására köteles.

  2. Jelentős változás továbbá, hogy amennyiben a meghatalmazott, megbízott képviselő nem rendelkezik az adózótól kapott érvényes, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett, valamennyi – nem csak elektronikusan intézhető – adóügy intézésére feljogosító meghatalmazással, megbízással, akkor a meghatalmazását, megbízását az adatlapon kell bejelentenie (adatlap „E” részének 9. rovata), és csatolnia kell az állandó meghatalmazást, megbízást.

Continue reading

Átalakul a Kormányzati Portál

Megjelenésében és szerkezetileg is megújul a Kormányzati Portál, az átalakítás célja, hogy az oldal egyszerűbb, áttekinthetőbb formában biztosítsa az elektronikus ügyintézés lehetőségét a több mint 800 ezer regisztrált ügyfél és a további látogatók számára.

Az új portálrendszer önálló, saját internetcímmel (URL) és grafikai színkódolással ellátott oldalakból álló lapcsalád. A nyitólap nagy részét ajánlók, köztük az A-tól Z-ig lista foglalja el, aki pontosan tudja, hogy milyen információt vagy szolgáltatást keres, itt találhatja meg a legegyszerűbben.

Continue reading

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez

1. Az elektronikus úton intézhető adóügyekről

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott adózói körnek elektronikus úton kell adó- és járulékbevallási, valamint adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie. A kötelezett adózói körnek a havi adó- és járulékbevallásban – többek között – személyre lebontott adatok feltüntetésével kell az adóhatósághoz havonta elektronikusan bevallást tenni az adó- és társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemély részére teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról és egyéb adatokról.
Continue reading