Tájékoztató a NYENYI-lap megszűnéséről

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97. § (2) bekezdése értelmében a nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj-megállapításhoz szükséges adatokat a kötelezetteknek utolsó alkalommal 2009-re vonatkozóan – 2010. április 30-áig, illetőleg augusztus 31-éig – kell teljesíteniük a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére.

Az állami adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 52. § (7) bekezdés ba) pontja alapján, elektronikus úton hivatalból át kell adnia – az Art. 31. § (2) bekezdése 1-7., 9-15., 24. és 26-28. pontjai szerinti részletességgel bevallott – a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz szükséges, magánszemélyenként összesített (konszolidált) éves adatokat a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv részére a tárgyévet követő év augusztus 31. napjáig.A törvény meghatározza a havi részletező bevallásban feltüntetendő adatokat, amelyek az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez, illetőleg – többek között – a nyugdíjbiztosítási ellátásokra való jogosultság megállapításához szükségesek.

Continue reading

Tájékoztató a nyugellátások és a baleseti járadék 2010. januári emeléséről, a 2010. évben megállapításra kerülő nyugellátások minimumösszegeiről, valamint a 2010. január 1-jétől esedékes korrekciós nyugdíjemelésről

Milyen mértékben emelkednek a nyugdíjak? Mennyi a társadalombiztosítási nyugellátások 2010. évi legkisebb összege? Ki jogosult korrekciós célú nyugdíjemelésre?

Continue reading

A nyugdíj mellett munkavállalókra vonatkozó rendelkezések

A nyugdíj mellett munkavállalókra vonatkozó rendelkezések, a kereső tevékenység és a nyugdíj folyósításának kapcsolata, a kereső tevékenység hatása a már megállapított és folyósított rehabilitációs járadékra, rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjra, valamint az egészségkárosodáson alapuló nyugdíjszerű egyéb rendszeres ellátásokra.

Continue reading

Öregségi nyugdíjkorhatár alakulása 2010. január 01-től

Az öregségi nyugdíjra jogosultság életkori feltételei a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és az azt módosító 2009. évi XL. törvény 2010. január 1-től hatályos rendelkezései alapján.

Letöltés: Az öregségi nyugdíjra jogosultság életkori feltétele 2010. január 1-jétől