Tájékoztatás az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytató adózói körbe tartozókkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztatásunk a helyi iparűzési adó – különös tekintettel az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenységet folytatókra vonatkozóan – gyakorlatához kíván segítséget nyújtani.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 37. § (2) bekezdése alapján ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó;

Continue reading

Helyi iparűzési adó 2010-től

Január 1-jétől, első ízben a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően, a helyi iparűzési adóval (HIPA) összefüggő hatásköröket az APEH gyakorolja. A 2010. január 1-jét megelőzően kezdődött adóéveket érintő kötelezettségeket tehát még az önkormányzati adóhatóság felé kell teljesíteni, az ezzel kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el. Az APEH részletesen összefoglalta a változásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Continue reading