Tájékoztató a családi pótlék adóévi elszámolásával kapcsolatban

Az Alkotmánybíróság 127/2009.(XII.17) AB határozatával visszamenőleges hatállyal megsemmisítette azon szabályokat, melyek a családi pótlék adókötelezettségével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazták.

Felhívjuk a munkáltatók figyelmét, hogy a jogszabályi változások következtében nincs szükség a 2009. szeptember hót követő elszámolások utólagos módosítására, az adó-előleg túlfizetés visszatérítésére, a havi bevallások önellenőrzésére.

A munkáltatókat  – a 09M30-as igazolásoknak a hatályos jogszabály alapján történő kitöltésén túl – nem terheli többletkötelezettség.

A visszamenőleges hatállyal előállt helyzetnek megfelelően, a magánszemélyek az adóévet követő adókötelezettségük teljesítésekor az esetlegesen többletként levont adóelőleg összegéhez a következők szerint jutnak hozzá.

Continue reading