Különleges jogállású adóalanyok és speciális ügyletek vonatkozásai

Általános forgalmi adó szempontjából a közösségen belüli ügyletek megítélésénél különleges adózói körbe tartoznak a mezőgazdasági tevékenységet folytatók közül azok, akik nem az általános szabályok szerint, hanem ehelyett az áfa törvény 14. fejezete szerinti adózást választottak, a kizárólag a tevékenység közérdekű és speciális „tárgyi” jellegére tekintettel adómentes adózók, az alanyi mentességet választó adóalanyok, a nem áfa alanyok (ideértve a természetes személyeket is), továbbá az egyszerűsített vállalkozói adó törvény hatálya alá tartozó adóalanyok.

Continue reading

Tájékoztató az ingatlan – különösen a lakóingatlan – értékesítés adókötelessé tételére vonatkozó áfatörvénybeli előírások változásával összefüggő, a 2010.01.01-jétől 2009.02.01-jéig terjedő időszakban nyitva álló bejelentési lehetőségről

Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló 2009. évi CX. törvény (továbbiakban: módosító törvény) – kihirdetve 2009. november 13-án a Magyar Közlöny 2009. évi 160. számában – 21. §-a módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 88. §-ának (4) bekezdését. Ennek eredményeként az egyes, az áfatörvény 86. § (1) bekezdés j)-k) pontjai alá tartozó, ingatlan értékesítések adókötelessé tételére vonatkozó módosított szabály alapján az adóalanyoknak lehetősége nyílik arra, hogy amennyiben az adómentes körbe tartozó ingatlan értékesítési tevékenységük keretében többféle ingatlant is értékesítenek – amelyek között az áfatörvény meghatározása szerinti fogalomnak megfelelő lakóingatlan és annak nem minősülő ingatlan is van –, akkor a lakóingatlan és az annak nem minősülő egyéb ingatlan értékesítése tekintetében eltérően adózzanak 2010. január l-től.

Continue reading

Követelés elengedés illetékmentessége

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2009. július 9. napjától hatályos, a térítésmentes eszközátruházások, és a követelések ajándékozásával kapcsolatos illetékfizetési kötelezettségek – első olvasatra kedvező irányba történő – módosításával kapcsolatos buktatókra szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, a párhuzamosan beiktatott egyéb módosítások, így elsősorban a társasági adóról szóló törvény 2010. január 1-jétől hatályos változásai fényében.

Continue reading

Tájékoztató egyes természetbeni és béren kívüli juttatások áthúzódó adókötelezettségéről

A személyi jövedelemadóban a béren kívüli juttatások szabályozása az Országgyűlés által 2009. június 29-én elfogadott, a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvényben, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvényben foglalt módosítások következtében 2010. január 1-jétől jelentősen megváltozik. Ezzel összefüggésben a 2009. és 2010. évet érintő áthúzódó juttatások adójogi megítéléséhez a következőket kell figyelembe venni.

Continue reading

Számítógép és internethasználat adómentessége 2010-ben

A személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi. CXVII. törvény (továbbiakban: szja-törvény) 1. számú mellékletének 7. 11. pontja szerint adómentes a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép és internethasználat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását). 2009. évben ebbe a kedvezménykategóriába még beletartozik az első üzembe helyezését követően legalább két évig használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes megszerzése is.

Continue reading