Könyvviteli szolgáltatások

a) Az Ügyfél jogállása szerint irányadó kettős könyvvitel, vagy egyszeres könyvvitel rendszerében:

aa) főkönyvi könyvelés, főkönyvi nyilvántartások vezetése,
ab) vevők analitikus nyilvántartása,
ac) szállítók analitikus nyilvántartása,
ad) tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása,
ae) év végi zárás.

b) Beszámoló összeállítása, elkészítése az Ügyfél jogállása szerint meghatározott formában:

ba) mérleg elkészítése,
bb) eredmény-kimutatás elkészítése,
bc) kiegészítő melléklet elkészítése.

c) Letétbehelyezés, közzététel (Szt. IX. Fejezet)

d) Sajátos beszámolási kötelezettségek (Szt. VII. Fejezet)

da) előtársasági beszámoló elkészítése,
db) átalakulás számviteli feladatai.

Adózási szolgáltatások

a) adómegállapítás:

aa) az Ügyfél aktuális adó-, adóelőleg-, adófeltöltési és
járulékfizetési kötelezettsége összegének megállapítása az
átadott számviteli bizonylatokfeldolgozása alapján, és erről
tájékoztatás az Ügyfél részére az adófizetési határidő előtt,

b) az állami adóhatósághoz benyújtandó adóbevallások elkészítése, benyújtása:

ba) havi bevallás (Art. 31.§/2/),

bb) áfa bevallás az Ügyfélre irányadó bevallási időszak szerint,

bc) társasági adóbevallás és kapcsolódó bevallásai,

bd) munkáltatói Szja bevallás,

bd) egyéb adók bevallása.

c) Önellenőrzés elkészítése, benyújtása

d) Adónyilvántartások vezetése:

da) levont adók, járulékok nyilvántartása,

db) áfa nyilvántartás vezetése.

d) Adatszolgáltatás:

da) adóhatóság részére teljesítendő adatszolgáltatás,
db) NENYI adatszolgáltatás,
dc) magán-nyugdíjpénztári adatszolgáltatás,
dd) egyéb adó- és járulékfizetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás.

e) Helyi adó bevallása:

ea) helyi iparűzési adó bevallása .

f) Adófolyószámla egyeztetés.

g) Közreműködés a könyvvizsgálat előkészítésében és lebonyolításában.

Bérügyviteli szolgáltatások

a) Foglalkoztatottakra vonatkozó bejelentési, adatszolgáltatás kötelezettségek teljesítése,

b) OEP bejelentések teljesítése,

b) kilépő dolgozók iratainak, igazolásainak kiadása,

c) bérszámfejtés: a bér-, jövedelem- és költségtérítés-elszámolás elkészítése,

d) bérjegyzékek, kifizetési jegyzékek elkészítése,

e) a levont adók, járulékok nyilvántartása,

f) adóigazolások elkészítése,

g) bérfeladások elkészítése a könyvelés felé.