Összefoglaló a kisvállalkozói hitelekről

Ha vállalkozása mögött nem áll tőkeerős befektető, akkor cége fejlesztéséhez idővel külső forrásokra lesz szüksége. A Mikrovállalkozások esetében ennek egyik legegyszerűbb módja a hitelfelvétel. Bizonyos méretek fölött már akár a kötvény kibocsátás vagy a nyílt részvénytársasággá alakuláson keresztüli jelentős mértékű külső forrás bevonás is elérhető lehetőséget jelent a vállalkozás számára.

A hitelfelvétel előtt első körben érdemes végig gondolnia, hogy a vállalkozása milyen céllal venné fel a kölcsönt, mennyi időre, illetve, hogy miből fizeti majd vissza. Milyen fedezete van, milyen biztosítékokat tud a kölcsön nyújtónak felkínálni.

A hitelezés egy nagyon összetett és soklépcsős folyamat. Kell egy jó üzleti terv, amely tartalmazza vállalkozásának céljait, a célok elérésének módját, a termékeinek bemutatását, a potenciális bevételeket és költségeket, valamint a mindezekhez esetlegesen szükséges eszköz és pénzigényeket, természetesen megfelelő időtávban kifejezve. Érdemes számvitelileg is felkészíteni a vállalkozását a hitelfelvételre.(Pl.: ne vegyen ki osztalékot fejlesztés előtt) Annak érdekében, hogy a számára leginkább megfelelő lehetőséget válassza, alaposan tájékozódnia kell. El kell döntenie mennyi önrészt vállalhat egy konkrét beruházás esetén, illetve mennyi hitelre van hozzá szüksége.

Beruházási, fejlesztési hitelek

Mikrohitelek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől.

Előfordulhat, hogy vállalakozása nem rendelkezik megfelelő biztosítékokkal, és emiatt a kereskedelmi bankok kockázatosnak ítélik a hitelnyújtást számára. Ez esetben az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) visszatérítendő támogatási rendszere, az „Új Magyarország Mikrohitel Program” jelenthet vállalkozása számára megoldást. Az EU un. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) programjának magyarországi bevezetésével több tízezer vállalkozás kaphat támogatást. A Programot az NFÜ kezeli, kedvező feltételekkel juthat beruházási, illetve forgóeszköz hitelhez, ami elősegíti cégének felzárkózását, versenyképessége fenntartását vagy akár piaci pozíciójának javítását, még akár induló vállalakozásként is.

Három pénzügyi konstrukcióval indult Magyarországon: (Mirohitelprogram, új Hitelgarancia eszközök létrehozása, kockázati tőkealapok létrehozása)

A cél: az Új Magyarország Mirohitelprogram Kereskedelmi banki módszerekkel eddig nem finanszírozott Mikrovállalkozások forrásait bővítse. Mikrohitel, KKV Hitel, Forgóeszközhitel.

1) Az Új Magyarország Mikrohitel: Két fő részből áll ez a program, a kezdő vagy mikro cégek 200 M Ft árbevételig
A) 10 M Ft beruházási hitelt kaphatnak 10 évre
B) vagy forgóeszközhitelre maximum 6 M Ft -ot 12 hónapra.

2) Az Új Magyarország KKV Hitelek (Közép-magyarország kivételével) Beruházásra és tárgyi eszköz beszerzéséhez adhatók, 10 M Ft-tól 100 M Ft ig, saját erő minimum nettó 15 százalék, 10 évre 2 év türelmi idővel. Tőketörlesztés, lejáratkor egy összegben.

3) Új Magyarország Forgóeszközhitel 1M Ft-tól 200 M Ft-ig. Egy év egy napos hitel, a tőke egyösszegű törlesztése mellett. Önerő nem szükséges 0,5 % egyszeri kezelési költség terheli.

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Ez a kölcsön egy kicsit kötöttebb feltételeket jelent. Erre akkor érdemes pályáznia, ha foglalkoztatási innovációs és beszállítói vagy éppen környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásokhoz keres kedvezményes kamatozású forrást. Ide tartozik az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program” pályázataihoz kapcsolódó kiegészítő források. A támogatott hitel bármely más pályázat keretében elnyert támogatás mellé is felvehető. A futamidő 15 év, a hitelösszeg 5 millió és 3 milliárd forint között lehet. A kedvezményes kamatozású minimális költségű hosszú lejáratú hitelt 2 év türelmi idővel adják a mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének erősítéséhez. Itt 3 hónapos EURIBOR + maximum 4 % a kamatfeltétel! (EURIBOR jelenleg 0,699 %, így összesen 4,699% kamatterhet jelent.)

Mikro-hitel   – beruházáshoz is.

Az Új Magyarországos programoktól kicsit eltérő feltételekkel egy Országos Mikrohitel Alapból finanszírozott másik Mikrohitel Program is igényelhető a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványon és a megyei szinten működő helyi vállalkozásfejlesztési központokon keresztül. A hitel célja lehet gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése, fejlesztése illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A beruházási hitel esetén lehetőség van a hitelösszegének 50 százalékát forgóeszköz hitelként igénybe venni.

Forgóeszköz finanszírozáshoz is igényelhető! A felvehető hitel összege maximum 7 millió Forint. A Hitel futamideje beruházás esetén maximum 8 év, a forgóeszköz hitel esetén maximum 3 évig terjedhet. A kölcsön igénylésének feltétele, hogy a hitel felvevő saját forrásból is hozzájáruljon a befektetéshez. A hozzájárulás nem lehet kevesebb, mint az igényelt hitel összegének 20 százaléka. Kamata a jegybanki alapkamathoz igazodik, most 6 %. Fedezet kell hozzá!

Mikrohitel Plusz Hitelprogram

Az MFB által kínált hitelprogram célja, hogy a magyarországi székhelyű Mikrovállalkozások részére kedvezményes forráslehetőséget biztosítson hosszútávon. Kik kérhetik? Ha a foglalkoztatottak száma nem éri el a 10 főt, a cég árbevétele egy millió euro alatt maradt. Kezdő vállalkozások is igényelhetik. Ingatlanvásárlásra, gépek és berendezések, járművek vagy tárgyi eszközök beszerzésére fordítható a felvett hitel, sőt, akár már megkezdett beruházás is finanszírozható belőle.

Maximálisan 15 millió forintot lehet felvenni, a mindenkori jegybanki alapkamatot kell fizetni éves szinten, de havonta merül fel a kamatfizetési kötelezettség. Saját erőként rendelkezni kell a vásárolni kívánt eszköz nettó értékének legalább 15 %-ával. A hitelhez szükség lesz a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80 százalékos kezességvállalásához is, de ez nem jelent az ügyfelek részére többletkiadást, mivel ennek díját az MFB átvállalja.
Agrár célra, mezőgazdasági termelésre, és elsődleges feldolgozásra is igénybe vehető, de akkor csak maximum 5 millió Ft-ot kapható ebből a forrásból.

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel

Ez egy hosszú lejáratú, új kedvezményes forráslehetőség, a vállalkozás beruházási és fejlesztési céljaihoz. Azok a vállalkozások is felvehetik, akiknek az átlagos statisztikai állományi létszáma az 50 főt eléri, az árbevétel maximuma elérheti az 10 millió euró szintet. Az 50 millió forintos maximum hitelkeretet 15 évre adják 2 év türelmi idővel, az önerő a minimum 15-20 %.
Főbb jellemzői:

  • Induló vállalkozások is igényelhetik.(2010-től csak 25 M Ft erejéig)
  • A saját erő mértéke a beruházás nettó bekerülési értékének legalább 15 százaléka. A saját erő saját forrásból és vissza nem térítendő állami vagy közösségi forrásból állhat.
  • Ingatlan építés, vásárlás, átalakítás hitelcél esetén legfeljebb a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül keletkezett számlák számolhatóak el saját erőként.
  • A biztosítékok fedezeti értéke – az adósminősítés függvényében – legalább a hitelösszeg és egy éves kamatának a 120 -, maximum 180 százaléka kell, hogy legyen.
  • Biztosítékként ingatlan és ingó jelzálogjog, készpénz óvadék, a többségi tulajdonos készfizető kezesség vállalása szükséges és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vagy az Agrár Vállalakozási Hitelgarancia Alapítvány 80 százalékos kezességvállalása fogadható el a kölcsönösszegre és egy éves kamatára. A készfizető kezességvállalási díjat az MFB Zrt. az ügyféltől átvállalja.
  • Kamata, 3 havi EURIBOR + maximum 4 százalék/ év. (a 3 havi EURIBOR jelenleg 0,699 %, tehát összesen 5,6 % éves kamatot jelentet).
  • Üzleti terv alapján történik az ügylet jóváhagyása.

Forrás: Adónet.hu