Követelés elengedés illetékmentessége

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2009. július 9. napjától hatályos, a térítésmentes eszközátruházások, és a követelések ajándékozásával kapcsolatos illetékfizetési kötelezettségek – első olvasatra kedvező irányba történő – módosításával kapcsolatos buktatókra szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, a párhuzamosan beiktatott egyéb módosítások, így elsősorban a társasági adóról szóló törvény 2010. január 1-jétől hatályos változásai fényében.

1. Magánszemély tagi kölcsön elengedése továbbra is illetékköteles

Mint köztudott 2009. július 9-től (A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról” szóló 2009. évi LXXVII. törvény szerint) az illeték-törvény az alábbiak szerint módosult.

Mentes az ajándékozási illeték alól:
a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező vagyontárgyak gazdálkodó szervezetek közötti

 • térítésmentes átadása, valamint
 • a követelés-elengedés és a tartozás-átvállalás.

A fentiekből elsősorban a „gazdálkodó szervezetek közötti” kitételre szeretnénk felhívni a figyelmet, azaz azon esetekre, amikor az előbbiekben nevesített ügyletek nem gazdálkodó szervezetek között jönnek létre nem vonatkozik a jogszabály-módosítás.

Például:

 • magánszemély tagi kölcsöne, vagy
 • egyéb magánszemélyekkel szembeni kötelezettség elengedése továbbra sem illetékmentes!

2. Magánszemély tagi kölcsönének elengedése a 2009. évben

Amennyiben 2009-ben a magánszemély tag a gazdálkodó szervezettel szemben fennálló követelését elengedi, úgy ezen összeg után
a társaságot:

 • 18M Ft-ig 21%-os (ezen összeg felett sávosan progresszív) illetékfizetési kötelezettség terheli,
 • társasági adó nem terheli, hiszen az összeg adóalap csökkentő tétel a Tao tv. 7. § ly) pontja szerint,
 • 4%-os különadó fizetési kötelezettsége viszont fennáll.

3. Magánszemély tagi kölcsönének elengedése a 2010. évben

Amennyiben 2010-ben a magánszemély tag a gazdálkodó szervezettel szemben fennálló követelését elengedi, úgy ezen összeg után
a társaságot:

 • 18M Ft-ig 21%-os (utána sávosan progresszív) illetékfizetési kötelezettség terheli,
 • 19%-os társasági adó terheli, hiszen 2010. január 1-jével megszűnik a Tao tv. 7.§ ly) pontja szerinti adóalap csökkentő tétel,
 • különadó fizetési kötelezettség viszont nem terheli, hiszen a különadó 2010. január 1-jével megszűnik.

4. A gazdálkodó szervezetek közötti követelés elengedés a 2009. évben

Amennyiben 2009-ben gazdálkodó szervezetek között valósul meg a követelés elengedés, úgy ezen összeg után
azt a társaságot, amelynek a követelését elengedték:

 • 2009. július 9-től illetékfizetési kötelezettség nem terheli,
 • társasági adó nem terheli, hiszen az összeg adóalap csökkentő tétel a Tao tv. 7.§ ly) pontja szerint,
 • 4%-os különadó fizetési kötelezettsége viszont fennáll.

az a társaság azonban, amely a követelést elengedte:

 • a Tao tv. 8.§ h) pontja szerint köteles az elengedett összeggel társasági adó alapját megnövelni.

5. A gazdálkodó szervezetek közötti követelés elengedés a 2010. évben

Amennyiben 2010-ben gazdálkodó szervezetek között valósul meg a követelés elengedés, úgy ezen összeg után
azt a társaságot, amelynek a követelését elengedték:

 • 2009. július 9-től illetékfizetési kötelezettség nem terheli,
 • nem csökkentheti azonban társasági adó alapját a követelés összegével, hiszen 2010. január 1-jétől megszűnik a Tao tv. 7. § ly) pontja szerinti adóalap csökkentő tétel,
 • különadó fizetési kötelezettség viszont nem terheli, hiszen a különadó 2010. január 1-jével megszűnik,

az a társaság pedig, amely a követelést elengedte:

 • már nem köteles az elengedett összeggel Tao. alapját megnövelni, hiszen 2010. január 1-jétől módosul a Tao tv. 8. § h) pontja szerinti adóalap növelő tétel, és csak a kapcsolt vállalkozásnak elengedett követelésekre vonatkozik.

A folyamatban lévő fentiekben összefoglalt adó- és illetékfizetési kötelezettségek változása alapján tehát az esetleges tervezett követelések, tagi kölcsön elengedések 2009. évben történő lebonyolítását javasoljuk, kiemelt figyelmet fordítva a kedvezményezett fél részéről továbbra is illetékköteles és a 2010. évtől társasági adó köteles magánszemélyek általi követelés elengedésekre.

Forrás: www.onadozo.hu