Illetékváltozások 2010-ben

Vajon 2010-ben mennyit kell majd fizetnünk, ha ingatlant szeretnénk vásárolni? Szerencsére most úgy tűnik, hogy e téren kedvezőbb feltételeket teremtett a jogalkotó. Vizsgáljuk hát meg, hogy hogyan is alakul a fizetendő illeték 2010-ben!

Az új szabályozás alapján a vagyonszerzés esetén az illeték általános mértéke a korábbi 10 százalék helyett 2010. január 1-től a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után ingatlanonként 1 milliárd forintig 4 százalék, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2 százalék, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint lesz. Ez viszont csak a főszabály, melyet a törvényben rögzített kivételek alakíthatnak.

Lakásvásárlás utáni illeték

A lakások tekintetében kedvezőbb az illeték mértéke. Lakástulajdon szerzése esetén az illeték alapja korábban is kedvezőbb volt, 2010. január 1-től azonban tovább csökkentették. Míg korábban a lakástulajdon forgalmi értéke alapján 4 millió forintig 2 százalék, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után 6 százalék volt az illeték, az új szabály alapján a 4 millió forint feletti rész után már csak 4 százalékot kell az államkasszába befizetnünk.

Ha azonban vevőként már rendelkezünk lakással és e helyett, vagy e mellé veszünk egy másik lakást, és előző lakásunkat a friss vásárlás előtt vagy után egy éven belül eladjuk, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének a különbözete lesz.

Figyelem! Fontos, hogy az ingatlan lakásként legyen nyilvántartva a földhivatalban is. Vagyis, hiába találnánk egy gyönyörű kis házat, melyet állandó lakáscélra tudnánk és szeretnénk használni, ha az nyaralóként van bejegyezve. Ilyen esetben számításba kell vennünk, hogy a fizetendő illeték valamennyivel még az új szabályok alapján is magasabb lesz.

Mentességek

Nem kell illetéket fizetni, ha olyan telket vásárolunk, amely lakóház építésére alkalmas és arra a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat építünk és a lakás hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10 százalékát.

Ezen építkezési szándékról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkozni az APEH felé. Ekkor az illeték fizetési kötelezettséget a hivatal felfüggeszti, tehát nem törli el végleg, azt továbbra is nyilvántartja. Ha az építkezés lezárult és megkaptuk a használatba vételi engedélyt, akkor azt jelezni kell az APEH felé. Ekkor törlik a fizetési kötelezettséget.

Figyeljünk azonban arra, hogy ha mégsem sikerül befejezni az építkezést a megadott határidőben, vagy közben el szeretnénk adni a telket, az illetéket be kell fizetnünk!

Fontos még, hogy bizonyos esetekben a jogalkotó adott némi haladékot az építkezés befejezésére, melyet meghatározott időben benyújtott kérelem alapján vehetünk igénybe. Ezt azonban nem általános, minden esetre alkalmazandó szabályként tette. Így tehát, ha 2004. október 1. és 2009. május 31. közötti időszakban jelentettük be illetékkiszabásra az építési telek megvásárlását és vállaltuk annak beépítését, mindenképpen nézzünk utána, hogy mely szabályok érvényesek ránk, ugyanis lehet még további haladékot kapnunk a befejezésre.

Forrás: Adónet