Házastársi vagyonközösség megszüntetése

A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) 1. számú melléklet 2.4. pontja szerint adómentes a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében ingatlannak, ingónak vagy vagyoni értékű jognak a házastárs által történő megváltásából származó jövedelem.

Az szja-törvény tehát nem írja elő kötelezően azt, hogy a házassági vagyonközösség megszüntetése során kell megváltani például az ingatlant, hanem elegendő az adómentességhez az is, hogy a jövedelem – melyet a korábbi vagy jelenlegi házassági vagyonközösség szerinti házastárs fizet meg – a házassági vagyonközösség megszüntetése következtében keletkezzen.

Ez egyben azt jelenti, hogy a fenti adómentesség nem csupán a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján szerzett jövedelemre terjed ki. Amennyiben ugyanis a házassági életközösség megszűnése után is van olyan vagyontárgy, amely a korábbi házastársak közös vagyonában marad, és a közös vagyon megszüntetésére a volt házastársak közötti adásvételi szerződés útján kerül sor, a vagyontárgy elidegenítésből származó jövedelem a volt házastársnál adómentesnek minősül. Az adómentesség bizonyítása érdekében célszerű az adásvételi szerződésben szerepeltetni azt, hogy a vagyontárgy a házasság fennállása során a házastársi közös vagyonba tartozott.

[Pénzügyminisztérium Adóigazgatási és Szakképzési Főosztály 7393/5/2009.; APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 4007682902]

Forrás: APEH