Gáz és távhőtámogatás 2010-ben

A Kormány döntött a szociális alapú gáz- és távhőtámogatás 2010. évi szabályairól. Ennek értelmében azoknak, akik a támogatásra való jogosultsága 2009. december 31-én fennáll, nem kell új kérelmet benyújtaniuk, ezen esetekben ugyanis a jogosultság 2010. április 30-ig automatikusan (új határozat meghozatala, vagy a határozat módosítása nélkül) meghosszabbodik. Ezzel a rászoruló családok az év leghidegebb hónapjaiban továbbra is kapnak hozzájárulást fűtési költségeikhez.

Ez a szabály azokra is vonatkozik, akik ezen időpontban jogosultak ugyan, de részükre a szolgáltató – a felső támogatási határ (évi 2 000, illetve 4 000 m3) túllépése miatt – már nem érvényesít támogatást.

A kompenzációra 2009. december 31-én nem jogosultak 2010. február 28-ig nyújthatnak be új kérelmet a Magyar Államkincstár (MÁK) lakóhely szerint illetékes Regionális Igazgatóságánál. A támogatás ezen esetekben a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, legfeljebb 2010. április 30-ig jár.

Az igénylőlap hozzáférhető a MÁK ügyfélszolgálati irodáiban és honlapján, illetve letölthető innen. A kérelemhez most sem kell jövedelem-igazolásokat mellékelni, csupán nyilatkozni kell a jövedelmekről. A 2009. évhez hasonlóan a kitöltendő igénylőlapon a háztartás minden egyes tagjának adóazonosító jelét fel kell tüntetni (akinek pedig nincs ilyen – pl. gyermekek – ott a “nincs” szót kell szerepeltetni).

Az egyes jövedelmi kategóriák sávhatárai jövőre sem változnak, tehát potenciálisan ugyanaz a kör jogosult az ellátásra, amely az idei évben.

A támogatási mértékek a gáz esetében a 2009. október 1-től érvényes szinten kerültek meghatározásra, a távhő esetében pedig a távhődíjat terhelő ÁFA 18-ról 5%-ra történő csökkentése is figyelembe vételre került (az egyes kategóriákban igényelhető támogatás az ÁFA mérséklése miatti átlagos díjcsökkenés 50%-ával lesz kevesebb), az alábbiak szerint:

Támogatási kategória
Gáz
Távhő (Ft/GJ)
önym*
Ft
Ft/m3
Ft/MJ
a)
2x alatt
– 57 000
26,2
0,771
1 767
b)
2x – 2,5x
57 001 – 71 250
18,9
0,556
1 377
c)
2,5x – 3x
71 251 – 85 500
8,1
0,238
783
d)
3x – 3,5x
85 501 – 99 750
0,6
0,018
399

* öregségi nyugdíjminimum (28 500 Ft)
A 2010. április 30-ig terjedő időszakra járó támogatás – az éves fogyasztás arányában – 1 200 m3, illetve nagycsaládosok esetén 2 400 m3 erejéig vehető igénybe (40 800, illetve 81 600 MJ).
A szociális alapú távhőtámogatásra nem jogosult fogyasztók részére a fűtési időszakban járó, havi 1 150 Ft-os távhődíj-juttatás 2010. január 1-től megszűnik (azzal, hogy a juttatás a 2009. december 31-ig felhasznált hő tekintetében utólagosan – a később kibocsátott számlákban – is jóváírásra kerül).

Forrás: www.szmm.gov.hu, www.adonet.hu