Fizetendő járulékok 1999-2010

A fizetendő járulékok megoszlása 2010. január 1-jétől**

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

társadalombiztosítási járulék

korked-vezmény bizto-

sítási járulék

nyugdíjjárulék

magán-nyugdíj-pénztári tagdíj

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nyugdíj-biztosítási járulék

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

nem Mnypt tag

Mnypt tag

természet-beni egbizt járulék

pénzbeli egbizt járulék

Munka-erő-
piaci járulék

természetbeni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munka-erő-piaci járulék

24 %

1,5 %

0,5 %

1 %

13 %*

9,5 %

1,5 %

8 %

4 %

2 %

1,5 %

*A korkedvezmény-biztosítási járulék 75%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 9,75% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztató számára.

** A 2010. január 10-éig megszerzett jövedelmek után a 2009. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti járulékmértékeknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

A fizetendő járulékok megoszlása 2009. január 1-jétől:

Év

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

társadalombiztosítási járulék

korked-
vezmény-
bizto-
sítási
járulék

nyugdíjjárulék

mpt. tagdíj

egészségbiztosítási járulék

nyugdíj-
biztosítási
járulék

Egészség-
biztosítási jár. (eg.b.j.)

természetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

mpt. tag

nem mpt.
tag

termé-
szetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

06.30-ig

24

4,5

0,5

13*

1,5

9,5

8

4

2

07.01-től

24

1,5**

0,5

13*

1,5

9,5

8

4

2

*A korkedvezmény-biztosítási járulék 50%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 6,5% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.
**A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig 2009. július 1-jétől csökken. A járulékalap minimálbér kétszeresét (143 000 forint) meghaladó része után, valamint a 2009. július 10-éig megszerzett jövedelmekre a 2009. június 30-áig hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

A fizetendő járulékok megoszlása 2008. január 1-jétől:

Év

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

társadalombiztosítási járulék

korked-
vezmény-
bizto-
sítási
járulék

nyugdíjjárulék

mpt. tagdíj

egészségbiztosítási járulék

nyugdíj-
biztosítási
járulék

Egészség-
biztosítási jár. (eg.b.j.)

természetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

mpt. tag

nem mpt.
tag

termé-
szetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

2008

24

4,5

0,5

13*

1,5

9,5

8

4

2

*A korkedvezmény-biztosítási járulék 75%-át a központi költségvetés átvállalta, ezért 3,25% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók számára.

A fizetendő járulékok megoszlása 2007. január 1-jétől:

Év

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

társadalombiztosítási járulék

korked-
vezmény-
bizto-
sítási
járulék

nyugdíjjárulék

mpt. tagdíj

egészségbiztosítási járulék

nyugdíj-
biztosítási
járulék

Egészség-
biztosítási jár. (eg.b.j.)

természetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

mpt. tag

nem mpt.
tag

termé-
szetbeni
eg.b.j.

pénzbeli
eg.b.j.

2007

21

5

3

13*

0,5

8,5

8

4

3

* A korkedvezmény-biztosítási járulékot 2007. évben a központi költségvetés vállalja át, ezért a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók részére 2007-ben konkrét fizetési kötelezettséget nem jelent. Bevezetése fokozatosan történik.

A fizetendő járulékok megoszlása 2006. szeptember 1-jétől:

év
(hó)

tb. járulék
(%)

a biztosított nyugdíjjáruléka
(%)

mpt. tagdíj

biztosított
egészség-
biztosítási
járuléka (%)

nyugdíj-
biztosítási járulék

egészség-
biztosítási járulék
(eg.b.j.)

természetbeni eg.b.j.

pénzbeli eg.b.j.

magán-
nyugdíj-

pénztári tag

nem magán-
nyugdíj-
pénztári tag

természetbeni eg.b.j.

pénzbeli eg.b.j.

2006. IX.-XII.

18

7

4

0,5

8,5

8

4

2

A fizetendő járulékok megoszlása 2006. augusztus 31-ig bezárólag:

év

tb. járulék
(%)

a biztosított nyugdíjjáruléka
(%)

biztosított egészség-
biztosítási járuléka
(%)

nyugdíj-
biztosítási járulék

egészség-
biztosítási járulék

magánnyugdíj-
pénztári tag

nem magánnyugdíj-pénztári tag

2006. VIII.

18

11

0,5

8,5

4

2005

18

11

0,5

8,5

4

2004

18

11

0,5

8,5

4

2003

18

11

1,5

8,5

3

2002

18

11

2

8

3

2001

20

11

2

8

3

2000

22

11

2

8

3

1999

22

11

2

8

3

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege (mértéke)
a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozónál
2006. szeptember 1-jétől:

2010. január 1-jétől

4.950,- forint/hó

(napi 165,-Ft

2009. január 1-jétől

4.500,- forint/hó

(napi 150,- Ft)

2008. január 1-jétől

4.350,- forint/hó

(napi 145,- Ft)

2007. IV-

9 %

2007. I-III.

16 %

2006. IX.

10 %

A baleseti járulék mértéke 2006. augusztus 31-ig bezárólag:

2006. VIII.

5%

2005

5%

2004

5%

2003

5%

2002

5%

2001

5%

2000

5%

1999

5%

A magánszemély
egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési
kötelezettsége 2006. szeptember 1-jétől:

2010. január 1-jétől

4.950,- forint/hó

(napi 165,-Ft)

2009. január 1-jétől

4.500,- forint/hó (napi 150,- Ft)

2008. január 1-jétől

4.350,- forint/hó (napi 145,- Ft)

2007. IV-

9 %

2007. I-III.

16 %

2006. IX.

15 %

A  magánszemély
egészségbiztosítási járulékfizetési
kötelezettsége 2006. augusztus 31-ig bezárólag:

2006.VIII.

11%

2005

11%

2004

11%

2003

11%

2002

11%

2001

11%

2000

11%

1999

11%

A járulékfizetési felső határ naptári napi és éves összege:
2010-ben

napi: 20.420,-Ft

évi:7.453.300,-FT

2009-ben

napi: 20.400,-Ft

évi: 7.446.000,-Ft

2008-ban

napi: 19.500,-Ft

évi: 7.137.000,-Ft

2007-ben

napi: 18.490,-Ft

évi: 6.748.850,-Ft

2006-ban

napi: 17.330,-Ft

évi: 6.325.450,-Ft

2005-ben

napi: 16.440,-Ft

évi: 6.000.600,-Ft

2004-ben

napi: 14.500,-Ft

évi: 5.307.000,-Ft

2003-ban

napi: 10.700,-Ft

évi: 3.905.500,-Ft

2002-ben

napi:   6.490,-Ft

évi: 2.368.850,-Ft

2001-ben

napi:   6.020,-Ft

évi: 2.197.300,-Ft

2000-ben

napi:   5.520,-Ft

évi: 2.020.320,-Ft

1999-ben

napi:   5.080,-Ft

évi: 1.854.200,-Ft