Fióktelep rendelkezésére bocsátott pénzeszköz

A külföldi vállalkozó által a fióktelep rendelkezésére bocsátott, dotációs tőkének (jegyzett tőkének) nem minősülő pénzeszközt a rendelkezésre bocsátásra vonatkozó dokumentum tartalma alapján – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírása szerint – tőketartalékként, véglegesen kapott pénzeszközként vagy kötelezettségként kell kimutatni a nyilvántartásban. Abban az esetben, ha ez a kötelezettségek között szerepel, akkor – figyelemmel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 14. § (1) bekezdésében foglalt azon rendelkezésre, mely szerint a fióktelep jövedelmét úgy kell meghatározni, mintha önálló vállalkozás lenne – ezt a kötelezettséget figyelembe kell venni a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés j) pontja alkalmazásának megítélésénél csakúgy, mint bármely, a Tao. tv. 8. § (5) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget (legyen az például kamatmentesen kapott kölcsön). Természetesen, ha e kötelezettség után kamatfizetés nem áll fenn – és más kamatozó kötelezettsége nincs a fióktelepnek –, akkor a hivatkozott jogcímen adózás előtti eredménynövelési kötelezettség sem keletkezik.

[PM Jövedelemadók főosztálya 12898/2009. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 2279477475/2009.]

Forrás:  APEH