Feltöltési kötelezettség december 20-ig

Közeledik december 20-a, amely adózási szempontból kiemelt fontossággal bír. Az érintett adózók többségének ugyanis eddig a napig kell eleget tenniük feltöltési kötelezettségüknek, s amennyiben ezen határidőt elmulasztják, mulasztási bírság kiszabásával kell számolniuk.

Egyes adótörvények rendelkezése alapján az adózók meghatározott körének adóelőleget kell fizetnie, és bizonyos esetekben az adóév során befizetett előlegeket egy meghatározott időpontra a várható adó összegére ki kell egészítenie. Ez az úgynevezett adóelőleg feltöltési kötelezettség, amely az idén a társasági adóelőleg, az egyszerűsített vállalkozói adóelőleg, valamint a társas vállalkozásokat terhelő különadó előleg, illetve hitelintézeti járadék előleg tekintetében áll fenn.

A feltöltési kötelezettség a társasági adó alanyai közül azokat a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózókat és külföldi vállalkozókat terheli, akiknek a kötelezettség teljesítésének napjára adóelőleget kellett bevallaniuk és a megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük meghaladta az 50 millió forintot. Ezt a kötelezettséget a naptári, illetve az üzleti év utolsó hónapjának 20. napjáig kell teljesíteni annak az adóalanynak, amely ebben az időpontban működő adózónak minősül, ide értve a csődeljárás vagy végelszámolás alatt lévő adózót is.

A társasági adóelőleg feltöltésre kötelezett adóalanyoknak a fizetési kötelezettség mellett a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást is be kell nyújtaniuk az előleg kiegészítés összegéről.

Nincs adóelőleg fizetési, illetve feltöltési kötelezettsége az adózónak 2009. évi megszűnésekor, továbbá ha adóbevallást a cégbejegyzési eljárás befejezése miatt ad be (előtársasági időszakra). Nem kell kiegészítenie adóelőlegét a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetének, a közhasznú társaságnak, a vízitársulatnak, az alapítványnak, a közalapítványnak, a társadalmi szervezetnek, a köztestületnek, az egyháznak, a lakásszövetkezetnek az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak, a szociális szövetkezetnek és az iskolaszövetkezetnek. Szintén nem terheli adóelőleg feltöltési kötelezettség az adóévben alakult, valamint átalakulás folytán újonnan létrejött adózót sem, mert esetükben az adóévet megelőző évi árbevétel – és így az 50 millió forintos értékhatár – nem értelmezhető.

A társas vállalkozásokat terhelő különadó előleg, illetőleg a hitelintézeti járadék előleg feltöltési kötelezettség alanya 2009-ben az a társas vállalkozás, illetőleg hitelintézet, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta az 50 millió forintot. Az előleg feltöltését az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell teljesíteni.

Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) valamennyi alanyának az adóelőleget ugyancsak december hó 20. napjáig kell kiegészíteni.

Az adóelőleg kiegészítési kötelezettségüket elmulasztó adózóknak mulasztási bírság kiszabásával kell számolniuk. A feltöltési kötelezettséget az éves várható adó 100 százalékára kell teljesíteni, de mulasztási bírság csak a 90 százalék alatti teljesítés esetén szabható ki. A mulasztási bírság alapja a befizetett adóelőleg és a fizetendő adó 90 százalékának különbözete, mértéke legfeljebb a bírság alap 20 százaléka.

A mulasztás jogkövetkezménye azt az adóalanyt is terheli, aki a törvényben meghatározott határidőt akár csak 1-2 nappal mulasztja el, ezért a feltöltési kötelezettségről olyan időpontig célszerű gondoskodni, hogy a pénzintézet legkésőbb – mivel az idei évben december 20-a munkaszüneti napra esik, ezért az azt követő első munkanapon, azaz – december 21-i terhelési nappal teljesítse az adózó átutalási megbízását.

Forrás: APEH