Feltöltési kötelezettség bevallása

A Tao tv. hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele az 50 millió forintot meghaladta – a társasági adóelőleget az adóévi várható, éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie.

Azon adózók esetén, amelyek az Európai Uniótól és/vagy a költségvetésből támogatást kapnak, a várható fizetendő adó összegénél ezeket a támogatásokat nem kell figyelembe venni, ha az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig nem kapják meg.

Az adózóknak a társasági adóelőleg-kiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást kell tennie a 0901-es nyomtatványon.

Azoknál az adózóknál, akiknek ezt a bevallást év közben havi gyakorisággal le kellett adni, azoknál a társasági adóelőleg-kiegészítés bevallási határideje megegyezik a havi bevallás határidejével.

Ezeket a bevallási időszak különbözősége miatt nem lehet egy 0901-es bevallásban bevallani. Ebben az esetben a társasági adóelőleg-kiegészítés bevallása végett külön kell a 0901-es bevallást benyújtani.

Azaz a naptári évvel megegyező üzleti éves adózónak a társasági adóelőleg-kiegészítést 2009. december 20-ig kell bevallania.

A havi bevallók estében a 0901-es bevalláson szereplő egyéb kötelezettségeket november hónapra szintén 2009. december 20-ig kell bevallani.

A bevallási időszak a társasági adóelőleg-kiegészítés esetén 2009. 01. 01.- 2009. 12. 31., míg az adott havi kötelezettség esetén 2009. 11. 01.- 2009. 11. 30.

A két időszak eltérése miatt a példa szerinti esetben az adózó két 0901-es bevallást nyújt be, amelyek egyikében csak a társasági adóelőleg-kiegészítéshez kapcsolódó rovatokat tölti ki, a másikban pedig az egyéb, november havi kötelezettségeit vallja be.

Forrás: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna /www.adonavigator.hu/