Ellenőrzési kézikönyv_APEH

Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza. A tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson az adózóknak az ellenőrzési folyamat lépéseinek megismeréséhez és támogatást adjon a jogkövető magatartásuk kialakításához. A kézikönyv nem terjed ki a bejelentésre, az adómegállapításra és –bevallásra, az adó- és adóelőleg befizetésére, a bizonylat kiállítására és megőrzésére, valamint a különböző nyilvántartások vezetésére (a könyvvezetésre), továbbá az adatszolgáltatások tartalmára vonatkozó eljárási szabályokra.

Az állami adóhatóság ellenőrzési tevékenységének jogszabályi előírásait, illetve a vizsgálatok lebonyolításának szabályait az alábbi törvények, illetve rendelet tartalmazzák:
– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.)
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.)
– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.)
– az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Rendelet)
Az elektronikus formában elérhető tájékoztató anyagban a tartalomjegyzék megfelelő sorára kattintva, a bal egérgombbal a keresett szövegrész előhívható. Az ellenőrzési gyakorlat elmélyültebb tanulmányozásának megkönnyítése érdekében a kézikönyv tartalmazza az érintett
jogszabályok kiadvány lezárásakor hatályos pontos hivatkozásait is, a fentiekben ismertetett
hivatalos rövidítések felhasználásával.

A tájékoztató elkészítésének lezárási időpontja 2009. június 12.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Letöltés: Ellenőrzési kézikönyv_20090612

Tartalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS ISMERETEK
1.1. Ellenőrzési alapelvek [Art. 1-2. §]
1.2. Az adóhatósági ellenőrzés alá vonható személyek [Art. 3. §]
1.3. Az adóhatósági ellenőrzés alá vonható adók, költségvetési támogatások fogalma [Art. 4. §]
1.4. Az adózó [Art. 6. §]
1.5. Az adózó képviselete [Art. 7-9. §]
1.6. Az APEH illetékességi szabályai [Rendelet: 13. §]
1.7. Az APEH különös illetékességi szabályai [Rendelet: 14. §]
1.8. Az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága illetékességi szabályai [Rendelet: 14. § (7), 15. §,16. §, 16/A. §]
1.9. Az adókötelezettségek [Art. 14. §]
1.10. Iratbetekintés [Art. 12. §]
1.11. Önellenőrzési jog [Art. 13. §]
1.12. Önellenőrzés [Art. 49. §]
1.13. Önadózás [Art. 26. §]
1.14. Elévülés [Art. 164. §]
1.15. Az adótitok [Art. 53-54. §]
2. AZ ELLENŐRZÉS
2.1. Az ellenőrzés célja [Art. 86. §]
2.2. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. §]
2.3. Az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása [Art. 89-90. §]
2.4. Felhívás bevallás kiegészítésére [Art. 9. §]
2.5. A jövedelem-(nyereség-) minimum adóalappal összefüggő kötelezettségek [91/A. §]
2.6. Határidők az ellenőrzési eljárásban [Art. 92. § és 37. §]
2.7. Az ellenőrzés megindítása [Art. 93. §]
2.8. Az ellenőrzés lefolytatása [Art. 94-96. §]
2.9. Az adóhatóság magatartása az ellenőrzési eljárásban [Art. 97-98. §]
2.10. A tényállás tisztázása [Ket. 50. §]
2.11. A bizonyítékok [Art. 97. §]
2.12. Az adóhatóság által alkalmazható különös intézkedések [Art. 101-103. §]
2.13. Az adózó magatartása az ellenőrzési eljárásban [Art. 99-100. §]
2.14. A bevallás utólagos ellenőrzése [Art. 106-107. §]
2.15. A becslés [Art. 108-110. §]
2.16. Eljárási illetékek ellenőrzése [Art. 112-114. §]
2.17. Az ellenőrzés befejezése [Art. 104-105. §]
2.18. Ismételt ellenőrzés [Art. 115. §]
2.19. Felülellenőrzés [Art. 116. §]
2.20. Állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzés [Art. 117. §]
2.21. Az egyes adókötelezettségek ellenőrzése [Art. 118. §]
2.22. Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés [Art. 119. §]