A számviteli beszámoló letétbe nem helyezésének jogkövetkezményei

A számviteli beszámoló elektronikus benyújtását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szv. tv.) 154. §, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18.-19. §-ai szabályozzák.
Az EB (elektronikus beszámoló) jelű elektronikus űrlap, a Szv. tv. szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: IRM) honlapjáról tölthető le (), és a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) útján nyújtható be a törvény által előírt mellékletek, illetve közzétételi költségtérítés fizetését igazoló nyugta csatolásával az IRM Céginformációs Szolgálata részére.
Az EB elektronikus űrlapot – a csatolmányok leválasztása után – az IRM Céginformációs Szolgálata továbbítja az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) részére, a kötelezettségüket nem teljesítő adózók kiszűrése céljából.

Continue reading

Követelés elengedés illetékmentessége

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2009. július 9. napjától hatályos, a térítésmentes eszközátruházások, és a követelések ajándékozásával kapcsolatos illetékfizetési kötelezettségek – első olvasatra kedvező irányba történő – módosításával kapcsolatos buktatókra szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, a párhuzamosan beiktatott egyéb módosítások, így elsősorban a társasági adóról szóló törvény 2010. január 1-jétől hatályos változásai fényében.

Continue reading

Fióktelep rendelkezésére bocsátott pénzeszköz

A külföldi vállalkozó által a fióktelep rendelkezésére bocsátott, dotációs tőkének (jegyzett tőkének) nem minősülő pénzeszközt a rendelkezésre bocsátásra vonatkozó dokumentum tartalma alapján – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírása szerint – tőketartalékként, véglegesen kapott pénzeszközként vagy kötelezettségként kell kimutatni a nyilvántartásban. Abban az esetben, ha ez a kötelezettségek között szerepel, akkor – figyelemmel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 14. § (1) bekezdésében foglalt azon rendelkezésre, mely szerint a fióktelep jövedelmét úgy kell meghatározni, mintha önálló vállalkozás lenne – ezt a kötelezettséget figyelembe kell venni a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés j) pontja alkalmazásának megítélésénél csakúgy, mint bármely, a Tao. tv. 8. § (5) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget (legyen az például kamatmentesen kapott kölcsön). Természetesen, ha e kötelezettség után kamatfizetés nem áll fenn – és más kamatozó kötelezettsége nincs a fióktelepnek –, akkor a hivatkozott jogcímen adózás előtti eredménynövelési kötelezettség sem keletkezik.

[PM Jövedelemadók főosztálya 12898/2009. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 2279477475/2009.]

Forrás:  APEH