Adóelőleg-nyilatkozatok a 2010. évre

Adóelőleg-nyilatkozatok a 2010. évre

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja‑törvény) 2010. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint az állami adóhatóság nem rendszeresít adóelőleg‑nyilatkozatokat. Ezért az adóelőleg-nyilatkozatok bármilyen formában megtehetőek. Ugyanakkor a törvényi kötelezettségek teljesítéséhez nyújtott segítségképpen és iránymutatásként az állami adóhatóság az alábbi adóelőleg‑nyilatkozat mintákat készítette el. A nyilatkozat minták tehát nem kötelezően alkalmazandóak, illetve mind tartalmukban, mind formájukban – a nyilatkozatot tévő magánszemély, illetve a kifizető, a munkáltató által – szabadon módosíthatóak.

Continue reading

Adatlapok, igazolások, nyomtatványok letöltése

A 2010. évre kiállítandó adatlap a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor_Adatlap_I

A 2010. évre kiállítandó adatlap a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor_Adatlap_II

Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához

Eseti meghatalmazás minta

Kárfelvételi jegyzőkönyv

Kérelem bevallás másolatának kiadásához

Kérelem a gépjármű-forgalmazó és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által nyilvántartásba vett pénzügyi lízinget folytató vállalkozó illetékmentességét megállapító határozat kiadása iránt