APEH tájékoztató – sajtó – üzemanyagár – félreértések

Az APEH nem tudja, hogy emelték a jövedéki adót?” „Az APEH nem tud az adóemelésről?” Ilyen címekkel jelentek meg cikkek, hangzottak el tudósítások az elmúlt napokban a hazai médiában. Ezekben az újságírók azt kifogásolják, hogy az APEH a Magyar Közlönyben közétett (számla nélkül elszámolható) üzemanyagárak megállapítása során nem vette figyelembe a 2010. január 1-jétől bekövetkezett jövedéki adó emelkedést. Így fordulhatott elő, hogy például a 95-ös benzin árát 300 forintban állapította meg az APEH, holott Magyarországon ennyiért szinte sehol sem lehet tankolni. Az újságírói feltételezés szerint az APEH vagy szándékosan, vagy véletlenül “megfeledkezett”az adóemelés üzemanyagárban történő megjelentetéséről.

Az igazság az előzőekkel szemben a következő.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény (szja-törvény) az állami adóhatóságot arra kötelezi, hogy havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig a Magyar Közlönyben tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyag-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Az üzemanyagárat három – az előző évben nagy forgalmat lebonyolító – belföldi üzemanyag-forgalmazó cég által alkalmazott, a tárgyhónapot megelőző hónap 1. napján érvényes fogyasztói üzemanyagár számtani átlagának literenként egy forinttal növel összegében, forintra kerekítve kell megállapítani.

Az APEH e törvényi kötelezettségének minden hónapban eleget tett, így a 2010. január 1-jétől alkalmazható, az előzőek szerint kiszámított üzemanyagárakat is megküldte megjelentetés céljából a Magyar Közlönynek és megjelentette a honlapján is. A Hivatalos Értesítő 2009. december 18-ai számában a következő üzemanyagárak jelentek meg:

ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin

Gázolaj

Keverék

LPG-autógáz

300 Ft/liter

283 Ft/liter

327 Ft/liter

174 Ft/liter

Az szja-törvény kiegészítő rendelkezésként tartalmazza (és erre például legutóbb a 2009. július 1-je és 31-e között alkalmazható üzemanyagárak kapcsán hívtuk fel a sajtó és az adózók figyelmét), hogy ha a fogyasztói üzemanyagárat törvényben vagy kormányrendeletben előírt szabályok változásának következményeként növelik, az adott hónapra közzétett üzemanyagárat az említett szabályok változásával összefüggő fogyasztói áremelés időpontjától az adott hónap végéig a bejelentett áremelés mértékével növelten lehet alkalmazni. Azaz, nem a közleményben szereplő árat kell megváltoztatni, hanem az alkalmazónak lehet a változás mértékével megegyezően emelni a közleményben szereplő literenkénti üzemanyagárat.

Természetesen az APEH közleményben erről is tájékoztatni szokta az érintetteket, eleget téve az adózás rendjéről szóló törvényben szereplő tájékoztatási kötelezettségének, de erre ebben az évben – tekintve, hogy ma van a 2010. év első munkanapja –, még nem volt módja. A közlemény rövidesen megjelenik.

Bár az újságíró feltételezése rosszindulatú és téves, a számítása legalább nagyjából helyes, ugyanis az üzemanyagárak 2010. január 1-je és 31-e között a jövedéki adó mértékének növekedése miatt a következő összegben számolhatók el:

Megnevezés

ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin

Gázolaj

Keverék

LPG-autógáz

APEH által megállapított ár

300 Ft/liter

283 Ft/liter

324 Ft/liter

174 Ft/liter

Jövedéki adó és áfa miatti növekedés

14 Ft/liter

9 Ft/liter

14 Ft/liter

0 Ft/liter

Alkalmazható ár 2010. január 1-je és 31-e között

314 Ft/liter

292 Ft/liter

341 Ft/liter

Forrás: APEH