A Relifco könyvelőirodával együttműködő Lakos ügyvédi iroda szolgáltatásai

Mikor lehet szükségünk ügyvédre?

A jó ügyvéd olyan, mint a jó orvos,  nélkülözhetetlen és mindig szükség lehet rá.  Az alábbi – a teljesség igénye nélkül felsorolt élethelyzetekben – felkészült ügyvéd segítsége elengedhetetlen:

 • szerződést kívánunk kötni, és profi, a rendeltetését és funkcióját szolgáló, megtámadhatatlan okiratra van szükségünk,
 • balesetet szenvedünk, kár ér bennünket vagy javainkat,
 • vitánk van a biztosítóval,
 • tisztában szeretnénk lenni a jogainkkal, kötelezettségeinkkel,
 • feljelentést tesznek ellenünk, perelnek bennünket,
 • perelni akarunk, vagy feljelentést kívánunk tenni,
 • végrendelkezni kívánunk vagy örökösödési vitánk van,
 • ingatlanunkat el kívánjuk idegeníteni,
 • osztatlan közös tulajdonú ingatlanunk van,
 • céget, vállalkozást, társadalmi szervezetet kívánunk alapítani,
 • vagyoni szempontból korrekt házasságot kívánunk kötni,
 • válunk és közös gyerek vagy közös vagyon van,
 • nem értünk egyet az APEH, Illetékhivatal, Jegyző egyéb hatóság határozatával,
 • szabálysértést követtünk el és megbírságoltak,
 • nehezen megszerezhető engedélyre van szükségünk,
 • építkezni akarunk,
 • munkáltatónk intézkedésével nem értünk egyet…

… megannyi jogi kérdésre a Lakos ügyvédi iroda a megoldás: teljes körű jogi szolgáltatást nyújt ügyfeleinek magyar és angol nyelven egyaránt. Figyelemmel kísérik az EU joganyagát, beleértve az Európai Bíróság ítéleteit.

Az ügyvédi iroda az alábbi kiemelt szakterületeken ad jogi tanácsokat, szerkeszt okiratokat és lát el képviseletet:

Adóügyek (adóhatósági határozatok megtámadása, adótervezés, képviselet adóigazgatási eljárásban, adótanácsadás, adóoptimalizálás, EU adójogi peres ügyintézés, stb.)

Bank- és értékpapírjogi ügyek (csekk- és váltójogi ügyek, részvényadásvétel, kötvénykibocsátás, biztosítéki szerződésekkel kapcsolatos ügyek, adósok jogi minősítése, folyamatos cég- és fedezetmonitoring, követelésbehajtás, projekt- és refinanszírozással kapcsolatos szerződések, garanciavállalással kapcsolatos szerződések elkészítése, véleményezése, lízing és faktoring ügyletek jogi ügyintézése, belső szabályzatok készítése, stb.)

Cégügyek (cégek átalánydíjas képviselete, cégalapítás, társasági szerződés-módosítás, átalakulás, összeolvadás, végelszámolás, képviselet felszámolási eljárásban, cégjogi peres ügyek, taggyűlések levezetése, felügyelő bizottsági tisztség ellátása, stb.)

Ingatlanügyek (társasház-alapítás, adásvételi, ajándékozási, öröklési, tartási, életjáradéki, opciós, zálog-, szolgalmi, tulajdonközösségi, stb. szerződések készítése, telekmegosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés, építési engedélyeztetés, ingatlan-beruházások komplex jogi dokumentációinak elkészítése, földhivatali képviselet, külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének ügyintézése, termőföld adásvételek jogi ügyintézése, stb.)

Kártérítési ügyek (közlekedési balesetből, munkabalesetből, szerződésszegésből, hibás teljesítésből, személyiségi jogok sérelméből, bűncselekményből eredő károk érvényesítése, stb.)

Követelésbehajtás (tanácsadás polgári jogi követelések érvényesítésével, elhárításával, kapcsolatban, megfelelően dokumentált követelések behajtása; az ügyfél igényeinek érvényesítése felszámolási, fizetési meghagyásos és/vagy polgári peres eljárásban; a megbízó ellen támasztott alaptalan követelések, kártérítési- és más igények elhárítása peren kívüli, nemperes és polgári peres eljárásban, jogi tanácsadás és képviselet végrehajtási eljárásban)

Orvosi műhibás ügyek

Munkajog (munkaviszonnyal, közalkalmazotti és köztisztviselő jogviszonnyal összefüggő tanácsadás, szerződések és beadványok elkészítése, valamint képviselet ellátása; a munkaviszony megszüntetésének jogszerűségi vizsgálata; kártérítési ügyek intézése; a munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatos ügyek intézése; munkavédelmi kérdésekkel összefüggő ügyek intézése; képviselet ellátása munkaügyi vitákban, peres és peren kívüli ügyekben)

Az ügyvédi iroda árjegyzéke itt megtekinthető.

dr. Lakos Tamás

ügyvéd

lakos_tamas_logo