A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tartalma az általános forgalmi adó rendszerében

(az áfatörvény 3/A. számú melléklet II. részéhez)

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás mint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 3/A. számú mellékletének II. részében nevesített szolgáltatás 2009. július 9. napjától a 18 százalékos adómérték alá tartozik.

Az általános forgalmi adózásra vonatkozó joganyag megújításakor az egyik kiemelten érvényesítendő szempont az volt, hogy a közösségi joggal való harmonizáció – lehetőség szerint – minél teljesebben megvalósuljon részletszabályozás szintjén is. Ennek egyik folyománya, hogy az áfatörvény immár nem támaszkodik az általános adózási szabályoktól eltérő megítélés alá tartozó ügyletek tartalmának körülírásakor a Központi Statisztikai Hivatal nómenklatúráira. Az áfa-beli megítéléskor irreleváns továbbá az is, hogy más – hazai vagy közösségi – jogi rendelkezések milyen tartalmi és egyéb ismérvekkel határolják el az egyes tevékenységeket.

Fentiek alapján a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tartalmában igazodik a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv szerint kedvezményezhető szolgáltatások köréhez, így a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás alatt értendő minden olyan alapvetően turisztikai jellegű szolgáltatás, amely során ellenérték fejében az adott szálláshelyre vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek megfelelő szállás biztosítása történik, így különösen:

  • a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló, ifjúsági szálló által nyújtott szálláshely-szolgáltatás;
  • üdülők szálláshely szolgáltatása (függetlenül attól, hogy a szolgáltatást igényjogosultak és azok hozzátartozói, vagy más személy veszi igénybe);
  • a kollégiumok, diákotthonoknak azon szálláshely-szolgáltatása, amely az áfatörvény 85. § (1) bekezdés i) pontja alapján nem minősül mentes tevékenységnek; valamint
  • a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása.

Forrás: (Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály 12014/2009. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2279164533)